WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING


De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.

De NLKV is opgericht op 18 november 1977De volgende show is gepland op 29 oktober 2017 in Oirschot
en is een WERELDSHOW en tevens ons 40 jarig jubileum.
Daarvoor is een keurmeester uit Canada uitgenodigd.
We zijn druk bezig om voor deze show mooie plannen te maken
Noteer vast de datum deze show mag u niet missen !!!

De specials zijn reeds bekend:
Siberische Kat / Neva Masquerade
Russisch Blue / Nebelung
Maine Coon


Oproep Algemene Ledenvergadering NLKV

Hierbij roept het bestuur de leden op, om deze jaarlijkse Ledenvergadering bij te wonen.

De Jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op 16 juni 2017
in
Cultureel centrum De Tuyter
Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen a/d IJssel
Zaal open: 19.30 uur             Aanvangstijd 20.00 uur


Agenda:

   1.      Opening

   2.      Vaststelling en goedkeuring agenda                    ** Toelichting punt 5 van de agenda:

   3.      Goedkeuring notulen ALV 17 Juni 2016               Aftredend als bestuurslid (volgens rooster) is:  
   4.      Ingekomen stukken                                          dhr. Dirk Erdtsieck (penningmeester)     

   5.      Verkiezing bestuursleden **                              deze stelt zich herkiesbaar.

   6.      Gecombineerd jaarverslag secretaris,                
            stamboeksecretaris en penningmeester              Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich

            (in te zien op de vergadering)                            aanmelden bij de secretaris dhr. Koos Hooft,      
                                                                                  uw schriftelijke reactie dient voor de ledenvergadering  

                                 PAUZE                                        te zijn ontvangen.

 

   7.      Goedkeuring financiën en                                 

verslag kascontrole commissie                                             

(in te zien op de vergadering)                                

   8.      Kiezen kascontrole commissie                               Alleen leden van de NLKV hebben

   9.      Begroting en planning 2017                                                   toegang tot de

  10.     FNK, PVH en CCR                                                       Algemene Ledenvergadering

  11.     Rondvraag

  12.     Sluiting


Back to Top